Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Είναι απαραίτητη η ασφάλιση αυτοκινήτου;

Είναι απαραίτητη η ασφάλιση αυτοκινήτου;
Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο. Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θέμα της ασφάλειας αυτοκινήτου είναι ο Ν 489/76, το Π.Δ. 237/86 στο οποίο περιέχονται και οι βασικές διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση των «εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων» κι ο Ν 2496/1997 που ρυθμίζει τις ασφαλιστικές συμβάσεις γενικά.
Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση αυτοκινήτου, για την κάλυψη «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» που μπορεί να προκύψει από ατύχημα που έχει προκαλέσει ο ίδιος, ή ο οδηγός του οχήματος.
Η βασική ασφάλιση αυτοκινήτου
Ο νόμος προβλέπει ένα σύνολο ασφαλιστικών καλύψεων που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, αλλά υπάρχουν και προαιρετικές ασφαλίσεις οι οποίες στοχεύουν στην όσο πιο πλήρη κάλυψη του αυτοκινήτου και των οδηγών του. Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που είναι κατά το μίνιμουμ αναγκαίες για να είστε τυπικοί απέναντι στο νόμο είναι όπως ήδη ειπώθηκε η Αστική Ευθύνη προς τρίτους, για σωματικές βλάβες σε πεζούς και επιβαίνοντες του δικού του ή και του άλλου αυτοκινήτου, καθώς και η κάλυψη υλικών ζημιών σε άλλα οχήματα που έχουν προκληθεί από το δικό σας όχημα σε ατύχημα.


Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει πιθανές ζημιές που έχουν προκληθεί από το όχημα σας, και των οποίων η ευθύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση τροχαίου. Η βασική ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει αστικές ευθύνες λόγω σωματικής βλάβης, θανάτου ή ζημιών σε πράγματα τρίτου. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη λόγω .
Με τις προαιρετικές καλύψεις στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου επεκτείνεται και συμπληρώνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του οχήματος του σε περισσότερους τομείς που δεν προβλέπονται από τη βασική ασφάλιση για αστική ευθύνη. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο, ο οποίος βέβαια θα κληθεί να πληρώσει υψηλότερα ασφάλιστρα. .
Κάποιες από τις προαιρετικές καλύψεις είναι η μεικτή ασφάλεια που καλύπτει ίδιες ζημίες, η ασφάλιση πυρός, η κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες, η κάλυψη οδικής βοήθειας, η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού και άλλες.
Κυρώσεις για έλλειψη ασφάλισης αυτοκινήτου
Επειδή η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από το νόμο, υπάρχει μια σειρά κυρώσεων που θα υποστείτε σε περίπτωση που δεν έχετε ασφάλιση. Αυτές είναι:
  • Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων αυτοκινήτου για ένα χρόνο
  • Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης – το χρονικό διάστημα της αφαίρεσης εξαρτάται από το αν είναι η πρώτη φορά ή είστε υπότροπος.
  • Χρηματικό πρόστιμο που ορίζεται από τον Νόμο. (500 Ευρώ για τα ΙΧ και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 Ευρώ για τα δίκυκλα.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: